Vi trenger alle mennesker

Vet du at vi trenger deg?

Om du er flink på skolen, karrierejeger eller idrettsstjerne . . . .

Er du ikke det?

Nei, de fleste av oss klarer ikke å utmerke oss i livets konkurranser . . .

Likevel er vi viktige, for våre nærmeste og for samfunnet.

Jeg har levd i over 60 år, og jeg har ennå ikke møtt et eneste menneske som ikke kunne lære meg noe . . .

HVA ER VI SÅ REDDE FOR?

Vi nordmenn er rause, inkluderende og positive til mangfold. . . . Eller?

Det er noe rart som skjer med oss nå for tiden.

Vi fryder oss når en ny fugleart dukker opp på våre breddegrader, men lager "uønsket"-lister over planter og dyr som "ikke hører naturlig hjemme her".

Hva med oss selv?

Hører vi naturlig hjemme her?

De fleste av oss har vel kommet rekende hit fra andre steder en gang . . .

Og hva med BARNA VÅRE. . . HØRER DE NATURLIG HJEMME HER?

I så fall burde vi få dem til å føle akkurat det . . .

at de hører naturlig til blant oss . . .

med sin egenart og en unik personlighet . . .

Klart de skal få nødvendig oppdragelse, fra foreldre som elsker dem og har tid til dem . . .

Ikke fra FAGPERSONER med reseptblokken klar

At et barn trenger oppdragelse betyr IKKE at barnet har en adferdsproblematikk . . .

Samfunnet vårt problematiserer at barn ikke har A4-format.

La oss slå en ring rundt barna våre og danne nettverk bestående av foreldre, naboer og venner, så klarer barna seg med langt mindre "faglig bistand".