Foto: Anbjørg Eilertsen

Sint blikk som du ikke fortjener?

Vær Den Ene

som viser forståelse, 

også når aksept ikke er aktuell.

Stygge ord som du ikke fortjener?

Vær Den Ene

som viser at du forstår 

at når selvhat flommer over, kommer det stygge ord.

Tårer når du bare har vært vennlig?

Vær Den Ene

som ikke bagatelliserer andres smerte.

Vær Den Ene

som viser at det er den som har sårene

som vet best hvor vondt det gjør.

Angst for alt mulig?

Vær Den Ene

som aldri håner,

og slå følge et stykke på veien.

Når du ser urett,

Vær Den Ene

som ikke ser en annen vei

og skynder seg forbi.

Vær Den Ene

som ser og bryr seg,

så blir verden litt bedre.

Vær Den Ene for noen,

og du gjør en livsviktig forskjell.