Terrorisme

Foto: Anbjørg Eilertsen

Vi kan ikke sikre oss mot terrorisme,

for den finnes her allerede,

men vi kan velge å ikke gjødsle eller vanne den . . .